ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญากร เกิดแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,21:49  อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
รายละเอียดผลงาน
การประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,21:49   อ่าน 8 ครั้ง