ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญากร เกิดแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,21:46  อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์
รายละเอียดผลงาน
จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฉะเชิงเทรา (สกสค.)
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,21:46   อ่าน 10 ครั้ง