ผลสอบ ONET ม.3
ผลสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.2 KB
ผลสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ
ผลสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.72 KB