ผลสอบ RT
ผลสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.72 KB
ผลสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.75 KB
ผลสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.69 KB