ผลสอบ NT
ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.55 KB
ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.18 KB
ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.33 KB