ผลสอบ ONET ป.6
ผลสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.22 KB
ผลสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.33 KB
ผลสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.28 KB