รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
เลขที่ 10/3 หมู่ที่ 3 ถนนสายเลี่ยงเมือง   ตำบลบางตีนเป็ด  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3898-1415 เบอร์แฟกส์ 0-3898-1415
Email : btkschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :